Product Detail
Semi-automatic Paraffin Microtome

Semi-automatic Paraffin Microtome

Price
0.00
Detail
Quantity 27 Type Microtome
Brand Xiuwei Model XW-CU1200B


半自动石蜡切片机


型号:XW-CU1200B

性能参数:

  • 25600细分数的高精密控制器搭配高精度光电传感系统,确保0.1μm切片精度;

  • 可在液晶屏或控制面板上快速转换切片、修片模式;

  • 自动屏蔽修片数值,只记录切片数值;

  • 半圈往复切/修片模式,更好的提升工作效率;

  • 2个独立的手轮锁;

  • 刀架采用加硬锰钢材质;

  • 特殊的防静电、不沾蜡工艺,使切片更加光滑透亮,并且解决了蜡片乱粘的烦恼;


020-34795897


No.644 ShiBei Indust RD|Panyu |Guangzhou |China

gzxiuwei@126.com   


020-34795005

CLICK